ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
16/12/2019Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής3η Επιτροπή Παρακολούθησης (28/11/2003)

Στις 28 Νοεμβρίου 2003, στην Αθήνα, πραγματοποιείται η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ. Η Ημερήσια Διάταξη είναι η ακόλουθη:

 1. ΓΕΝΙΚΑ
  1. Έναρξη συνεδρίασης - Χαιρετισμοί
  2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
  3. Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
 2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
  1. Εργα Ε.Π. - Ο.Α.Λ.Α.Α.
  2. Εργα Ταμείου Συνοχής
 3. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 4. ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ακολουθεί αρχείο με τις αποφάσεις της τρίτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Παρ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.).  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.