ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
2/22/2020Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 

Κριτήρια ένταξης έργου

Κριτήριο ενταξης 1.1
Κριτήριο ενταξης 1.2
Κριτήριο ενταξης 1.3
Κριτήριο ενταξης 1.4
Κριτήριο ενταξης 1.5

Κριτήριο ενταξης 2.1
Κριτήριο ενταξης 2.2
Κριτήριο ενταξης 3.1
Κριτήριο ενταξης 3.2
Κριτήριο ενταξης 3.3
Κριτήριο ενταξης 3.4

Κριτήριο ενταξης 4.1
Κριτήριο ενταξης 4.2

Κριτήριο ενταξης 5.1
Κριτήριο ενταξης 6.1
Κριτήριο ενταξης 7.1

Κριτήριο ενταξης 8.1
Κριτήριο ενταξης 8.2
Κριτήριο ενταξης 8.3
Κριτήριο ενταξης 8.4
Κριτήριο ενταξης 9.1
Κριτήριο ενταξης 9.2
Κριτήριο ενταξης 9.3
Κριτήριο ενταξης 9.4


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.