ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
3/28/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

Συχνές Ερωτήσεις

Στη σελίδα αυτή συμπεριλαμβάνονται συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις σε αυτές, σε σχέση με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

1. Υπάρχουν οδηγίες για την συμπλήρωση του τεχνικού δελτίου έργου και υποέργου;

ΝΑΙ. Τις οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

2. Υπάρχουν οδηγίες για την συμπλήρωση του μηνιαίου δελτίου παρακολούθησης δαπανών;

ΝΑΙ. Τις οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

3. Υπάρχουν οδηγίες για την συμπλήρωση του τριμηνιαίου δελτίου παρακολούθησης;

ΝΑΙ. Τις οδηγίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

4. Ποια διαδικασία ακολουθούμε για την συμπλήρωση και αποστολή τριμηνιαίου δελτίου παρακολούθησης έργου και υποέργου;

Το Τριμηνιαίο Δελτίο Παρακολούθησης Έργου και Υποέργων αποτελεί έντυπο που εκτυπώνεται από το ΟΠΣ και το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της διαδικασίας εξέλιξης του έργου και των υποέργων αυτού. Η Μονάδα Β της Διαχειριστικής Αρχής του κάθε ΕΠ καταχωρεί στο σύστημα τα στοιχεία των ΣΤΔΕ / ΣΤΔΥ και ΜΔΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πηγές πληροφοριών που έχουν περιγραφεί στην τελευταία εγκύκλιο για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα επιχειρησιακά προγράμματα του ΚΠΣ 2000 – 2006 (τελικό σχέδιο, Ιούλιος 2001) και στην ΚΥΑ (αριθμ. Απόφασης 24812/ΤΔΑΠΠΠΕ 235). Με την εισαγωγή των στοιχείων αυτών, προεκτυπώνονται από το ΟΠΣ το τριμηνιαίο δελτίο παρακολούθησης του κάθε έργου και των υποέργων του με γραμμοσκιασμένες τις περιοχές παρακολούθησης και τυπωμένες τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν στο ΟΠΣ για το έργο/υποέργο. Οι αρμόδιοι Φορείς Υλοποίησης λαμβάνουν και ενημερώνουν τα τριμηνιαία δελτία παρακολούθησης έργων και υποέργων και τα αποστέλλουν στη Διαχειριστική Αρχή του αντίστοιχου Προγράμματος εντός ενός ημερολογιακού μήνα από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού τριμήνου ΚΥΑ (αριθμ. Απόφασης 24812/ΤΔΑΠΠΠΕ 235). Στη συνέχεια, τα στελέχη της Μονάδας Β των Διαχειριστικών Αρχών μετά τον έλεγχο του περιεχομένου των Δελτίων, καταχωρούν τα νέα στοιχεία στο ΟΠΣ.

Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

5. Εγγραφα σχετικά με Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογή για Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας.

            Εντυπο υποβολής πρότασης από Δικαιούχο του Προγράμματος

 

 

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα αρμόδια στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής. Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε εδώ.  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.