ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
12/10/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής4η Επιτροπή Παρακολούθησης (4/12/2004)

  Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2004, η 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη (Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.)» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., στην οποία προήδρευσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων κ. Γ. Τρυφωνίδης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων αρμοδίων Υπουργείων και Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.


Η Ημερήσια Διάταξη ήταν η ακόλουθη:

 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. Έναρξη συνεδρίασης – Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής
  2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
  3. Έγκριση Πρακτικών 3ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
  4. Εισαγωγή Προέδρου Επιτροπής
 2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  1. Παρουσίαση Προόδου Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
  2. Συζήτηση
 3. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 4. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 5. ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 - 2013
 6. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
 7. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 8. ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ακολουθεί αρχείο με τις αποφάσεις της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Παρ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.).  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.