ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/13/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Kανονισμοί, νομοθεσία και στρατηγικά κείμενα 

Στρατηγικά κείμενα

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε στρατηγικά κείμενα τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. και το ελληνικό κράτος και προδιαγράφουν πλήρως τις δράσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Τα κυριότερα στρατηγικά κείμενα που αφορούν και προδιαγράφουν το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ είναι το "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα" και το "Συμπλήρωμα Προγραμματισμού". Στα στρατηγικά αυτά κείμενα περιλαμβάνονται λεπτομέρειες για τους στόχους και τα περιεχόμενα του Προγράμματος, τη Δομή του σε Άξονες και Μέτρα, το φυσικό αντικείμενο και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του κάθε Άξονα και Μέτρου, καθώς και πληροφορίες για την Εφαρμογή του, την Αξιολόγησή του και για τις δράσεις Δημοσιότητας και Πληροφόρησης που θα υιοθετηθούν.

Στους χρηματοδοτικούς πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά χρηματοδοτικά στοιχεία ανά Άξονα και Μέτρο του Προγράμματος, καθώς και ανά έτος υλοποίησης (2000-2006).

Στα κριτήρια πράξεων του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για την ένταξη πράξεων στα διαφορετικά Μέτρα του Προγράμματος.  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.