ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
12/10/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΕνεργοποίηση

        Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την ενεργοποίηση των Μέτρων ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ καθώς και τις αντίστοιχες προσκλήσεις.

(Τα ποσά είναι σε χιλιάδες ΕΥΡΩ)
ΑΞΟΝΑΣ - ΜΕΤΡΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘE

1.691.115
1.691.115
1,000
 

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ

425.362
425.362
1,000
 

ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

319.920
319.920
1,000
  ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ
179.516
179.516
1,000
  ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
631.486
631.486
1,000
  ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ
110.827
110.827
1,000
  ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
24.004
24.004
1,000

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.757.179
1.679.212
0,956
  ΜΕΤΡΟ 2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΚΠΣ ΙΙ
897.973
897.973
1,000
  ΜΕΤΡΟ 2.2 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
839.204
761.238
0,907
  ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
20.002
20.002
1,000

ΑΞΟΝΑΣ 3 - ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

1.101.724
1.005.897
0,913
  ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
633.183
583,184
0,921
  ΜΕΤΡΟ 3.2 ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
201.078
201.078
1,000
  ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ
0
0
0,00
ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
77.463
41.424
0,535
ΜΕΤΡΟ 3.5 ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
30.000
30.000
1,000
  ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
160.000
150.001
0,937
ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
170.001
170.001
1,000
 

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

170.001
170.001
1,000
ΑΞΟΝΑΣ 5 - ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
1.169.994
1.169.994
1,000
  ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
1.169.994
1.169.994
1,000
ΑΞΟΝΑΣ 6 - ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
439.521
439.521
1,000
ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
243.992
243.992
1,000
  ΜΕΤΡΟ 6.2 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
195.529
195.529
1,000
ΑΞΟΝΑΣ 7 - ΛΙΜΑΝΙΑ
177.001
177.001
1,00
  ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ
177.001
177.001
1,000
ΑΞΟΝΑΣ 8 - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
99.163
99.163
1,000
  ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
99.163
99.163
1,000
ΑΞΟΝΑΣ 9 - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
163.657
163.657
1,000
  ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
136.648
136.648
1,000
  ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
27.008
27.008
1,000
ΣΥΝΟΛΟ
6.769.355
6.595.561

0,974  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.