ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
3/28/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΘεματική ανάλυση

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Οι θεματικές ενότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναλύονται σε:

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (άξονες 1,2,3,9)

 • Η βελτίωση των στρατηγικών συνδέσεων της χώρας με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και με την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω της βελτίωσης των κύριων οδικών αξόνων, που έχουν ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Δρόμων (ιδιαίτερα η κατασκευή λειτουργικών τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Εγνατίας Οδού με στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωσή τους και εκτός προγραμματικής περιόδου ) και στους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους. Η συμβολή στην ανάπτυξη συστήματος συνδυασμένων μεταφορών σε κομβικά σημεία και σε σημεία τελικού προορισμού του Ελληνικού οδικού δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη σύνδεση της Ελλάδας με την υπόλοιπη Ε.Ε.

  ·         Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αναμενόμενης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας – Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα – κυρίως μέσω της ολοκλήρωσης λειτουργικών τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Εγνατίας καθώς και των διασυνδέσεών τους με κεντρικούς λιμένες (Πάτρας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηγουμενίτσας και Αλεξανδρούπολης) και αερολιμένες (Σπάτων και Θεσσαλονίκης).

  ·         Η προώθηση ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, ιδιαίτερα μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από τους άξονες της Εγνατίας Οδού και του ΠΑΘΕ, καθώς και η βελτίωση των οδικών μεταφορών στα μεγάλα νησιά και η βελτίωση της επικοινωνίας στο εσωτερικό μεγάλων νησιών. 

  Προτεραιότητα του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. αποτελεί η διασφάλιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης λειτουργικών τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, που ξεκίνησε με το ΚΠΣ Ι και συνεχίστηκε με το ΚΠΣ ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και των προσβάσεων της καθώς και της ολοκλήρωσης του Περιφερειακού Δακτυλίου Αττικής και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. Η συνέχιση  της κατασκευής της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησε με το ΚΠΣ ΙΙ, συμπεριλαμβανομένων και των διασυνδέσεών της με τους λιμένες της Ηγουμενίτσας, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, αποτελεί επίσης πρώτη προτεραιότητα για το ΚΠΣ ΙΙΙ.

  Επιπλέον, θα εξασφαλιστούν τμήματα των συνδέσεων με τις Βαλκανικές χώρες και την υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω των Πανευρωπαϊκών Διαδρόμων (ΙV, IX, X, κυρίως οι διασυνοριακές συνδέσεις συνδέσεις μέσω  Ευζώνων, Προμαχώνα, Ορμενίου).

  Θα γίνουν αναγκαίες ενέργειες να εφαρμοσθούν σύγχρονα εργαλεία και δομές ηλεκτρονικής διαχείρισης της κυκλοφορίας σε αυτοκινητοδρόμους, τουλάχιστον στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού.

  Το Ταμείο Συνοχής έχει ήδη χρηματοδοτήσει, κατά την περίοδο 94-99, την κατασκευή οδικών αξόνων και, από κοινού με το ΕΤΠΑ, εντείνει τις προσπάθειες με στόχο την ολοκλήρωση των μεγαλύτερων  τμημάτων των αξόνων αυτών.

  Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Το αναθεωρηθέν Πρόγραμμα δράσης αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών & Επικοινωνιών.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (άξονες 7,8)

 • Η συμβολή στην επίτευξη ενός δικτύου λιμένων που θα συμβάλει στην ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιφερειών, καθώς και άλλων ηπειρωτικών περιφερειών της χώρας. Ο γενικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας και η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων γίνεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου εθνικού σχεδιασμού λιμένων.

 • Η βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που ξεκίνησε με το ΚΠΣ ΙΙ.

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (άξονες 4,5,6)

 • Η ολοκλήρωση των έργων του ΚΠΣ ΙΙ και η περαιτέρω συνέχιση της επιτυχούς επέκτασης του Μετρό της Αθήνας που ξεκίνησε υπό το ΚΠΣ ΙΙ, καθώς και το Μετρό Θεσσαλονίκης, η κατασκευή του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί πέραν της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, είναι παρεμβάσεις που θα συνεισφέρουν στην αποσυμφόρηση, τη μείωση της ρύπανσης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης.


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.