ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
12/10/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. (2/12/2005)

Στις 2 Δεκέμβρη 2005, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ-ΟΑΛΑΑ.

Η ημερήσια διάταξη ήταν η ακόλουθη:

1.    ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
            1.      Έναρξη Συνεδρίασης – Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής
            2.      Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
            3.      Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
            4.      Εισαγωγή Προέδρου Επιτροπής
 
2.    ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
            Παρουσίαση  Προόδου Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
 
3.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
4.    ΠΡΟΤΑΣΗ 2ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α.
                           ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 
5.    ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
 
6.    ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
7.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013
 
8.    ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
9.    ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.