ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
6/4/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής7η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ-ΟΑΛΑΑ -- 19/05/2009

 7η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη».
 
Τρίτη 19 Μαΐου 2009
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
1.                  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Έναρξη Συνεδρίασης – Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής
2.      Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
3.      Έγκριση Πρακτικών 6ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
 
 
2.                  ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρουσίαση  Προόδου Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
 
 
3.                  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 4ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α.
 
 
4.                  ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
 
 
5.                  ΕΛΕΓΧΟΙ
 
 
6.                  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
 
7.                  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
 
8.                  ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.