ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
12/10/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 

Τεχνικά Δελτία Μέτρων

Το Τεχνικό Δελτίο Μέτρων είναι το δελτίο που συμπληρώνεται από το Φορέα Υλοποίησης Προγράμματος για την περιγραφή του Μέτρου (αντικειμένου της παρέμβασης, τεκμηρίωσης της συνάφειας της παρέμβασης με τους στόχους του Προγράμματος, ωφελούμενους και δικαιούχους, επιλεξιμότητας των Έργων / Ενεργειών, προϋπολογισμού και πηγών χρηματοδότησης), προκειμένου το Μέτρο να εγκριθεί στα πλαίσια του Προγράμματος.

Ακολουθούν αρχεία με τα Τ.Δ. ανά μέτρο για το Ε.Π.Ο.Α.Λ.Α.Α.:  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.