ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
4/2/2020Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΤι είναι το ΕΠ-ΟΑΛΑΑ

Το Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. είναι το μεγαλύτερο σε οικονομικό αντικείμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Κ.Π.Σ. ΙΙΙ. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις, που αφορούν κυρίως στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, έργα σε σημαντικά λιμάνια της χώρας και έργα υποδομής στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης (Μετρό και κύριες αστικές αρτηρίες).

Στόχοι

Οι στόχοι του Προγράμματος εξειδικεύονται στα ακόλουθα:

 • ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 1. Ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. (περιλαμβανομένων της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, της Αττικής Οδού και των λοιπών προσβάσεών του) και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (περιλαμβανομένων των συνδέσεών της με τα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης).
 2. Αναβάθμιση των συνδέσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους  προς τα Βαλκανικά Κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.
 3. Προετοιμασία για την υπογραφή συμβάσεων με τους Πανευρωπαϊκούς Διαδρόμους προς τα Βαλκανικά κράτη και την υπόλοιπη Ευρώπη.
 4. Κατασκευή των οδικών αξόνων Κεντρικής Ελλάδος, Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας κ.α.
 5. Κατασκευή των σημαντικών οδικών συνδέσεων σε νησιά του Ιονίου και Αιγαίου 
 6. Υλοποίηση Προγράμματος δράσης για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. 
 7. Υλοποίηση έργων διαχείρισης της κυκλοφορίας
 • ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
 1. Ανάπτυξη υποδομής στα μεγάλα Λιμάνια εθνικής σημασίας που αποτελούν διεθνείς πύλες της χώρας.
 2. Βελτίωση / εκσυγχρονισμός / ανάπτυξη άλλων λιμανιών της χώρας (που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών) απαραίτητων για την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και άλλων περιοχών της Ηπειρωτικής Ελλάδας. 
 3. Βελτίωση της ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών (V.T.M.I.S. κ.λπ.).
 4. Δυνατότητα αντιμετώπισης ατυχημάτων και έκτακτων περιστατικών με τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.
 • ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 1. Ολοκλήρωση του έργου του Μετρό της Αθήνας και επεκτάσεις των γραμμών 2 και 3 με αύξηση της λειτουργικότητάς του.
 2. Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης.
 3. Κατασκευή κύριων αστικών αρτηριών στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη).

Στην εξυπηρέτηση των στόχων που προαναφέρθηκαν, εκτός από τα έργα του ΕΠ-ΟΑΛΛΑ, συμβάλλουν και οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ και τα άλλα Προγράμματα.

Τέλος οριζόντιοι στόχοι το Προγράμματος είναι:

 • Η κατά προτεραιότητα υλοποίηση των παρεμβάσεων, που ξεκίνησαν κατά την περίοδο του Κ.Π.Σ. ΙΙ.
 • Η μεγιστοποίηση της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην υλοποίηση του Προγράμματος.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία  (μετά την 3η Αναθεώρηση)

Συνολικός προϋπολογισμός    9.302.558.366 Ευρώ 
Δημόσια Δαπάνη   6.306.062.675 Ευρώ

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)

  3.519.500.470 Ευρώ

Εθνική Συμμετοχή

  2.786.562.205 Ευρώ
Ιδιωτική συμμετοχή   2.996.495.691 Ευρώ
               
Τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία, κατά Άξονα Προτεραιότητας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

α/α Άξονα
Προτεραιότητας

Δημόσια Δαπάνη

Κοινοτική
Συμμετοχή (ΕΤΠΑ)

Κρατική Συμμετοχή

Ιδιωτική Συμμετοχή

1. Π.Α.Θ.Ε.

1.627.084.993

964.487.085

662.597.908

1.204.097.360

2. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

1.651.252.526

924.689.623

726.562.903

0

3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

888.001.554

530.712.559

357.288.995

1.792.398.331

4. ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

199.545.742

115.000.593

84.545.149

0

5. ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

1.153.442.720

576.721.360

576.721.360

0

6.ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ

376.072.722

188.036.361

188.036.361

0

7. ΛΙΜΑΝΙΑ

156.220.021

88.500.391

67.719.630

0

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

99.070.909

49.524.235

49.546.674

0

9. ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

155.371.488

81.828.263

73.543.225

0

ΣΥΝΟΛΟ

6.306.062.675

3.519.500.470

2.786.562.205

2.996.495.691

   ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.