ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
20/7/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης  
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής
           

6Η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη».
 
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
 
 
1.                  ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Έναρξη Συνεδρίασης – Χαιρετισμός Προέδρου Επιτροπής
2.      Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
3.      Έγκριση Πρακτικών 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
4.      Εισαγωγή Προέδρου Επιτροπής
 
 
2.                  ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Παρουσίαση  Προόδου Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α.
 
 
3.                  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π.-Ο.Α.Λ.Α.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 
 
4.                  ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
 
 
5.                  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.
1. Παρουσίαση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας»
2. Παρουσίαση της «Εκ των προτέρων αξιολόγησης» (ex-ante) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της προσπελασιμότητας»
 
 
6.                  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 
 
7.                  ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.