ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
12/10/2023Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΤι είναι το Γ' ΚΠΣ

Tο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην Ελλάδα, αφορά στην περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

Νόμος 2860/14.11.2000 περί "Διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλων διατάξεων"

Αναλυτικά οι διατάξεις εφαρμογής και τα κείμενα:


Το Ο.Π.Σ. είναι το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του Γ' Κ.Π.Σ.

Στους νέους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων για το 2000-2006 (ΕΚ1257/1999, ΕΚ1260/1999, ΕΚ1263/1999, ΕΚ1783/1999, ΕΚ1784/1999) και τα τέσσερα Έγγραφα Εργασίας (ιδιαίτερα του Οδηγού για σχέδια και έγγραφα προγραμματισμού στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων για τους στόχους 1, 2 και 3 γίνεται ιδιαίτερη μνεία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής των στοιχείων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης (άρθρο 18 παρ.3.ε, άρθρο 34 παρ.1.α, άρθρο 39 παρ.2.γ του Ε.Κ.1260/1999, άρθρο 7 του Ε.Κ. 1262/1999).  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.