ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
25/6/2024Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο ΣυνοχήςΈργα Ταμείου Συνοχής του τομέα μεταφορών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ

Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 – 2006, προτάθηκαν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, οδικά (κυρίως) και λιμενικά έργα μεταφορικής υποδομής, τα οποία εντάσσονται πλήρως στην στρατηγική ανάπτυξης των Μεταφορών της χώρας και εξυπηρετούν άμεσα τους στόχους του τομέα Μεταφορών για την περίοδο αυτή, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη».

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που έχουν εγκριθεί με σχετικές Αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέρχεται σε 2.258,4 εκατ. EURO εκ των οποίων η συνδρομή του Ταμείου Συνοχής είναι 1.305,7 εκατ. EURO.

Ο αρχικός αυτός σχεδιασμός για τα οδικά και λιμενικά έργα έχει περιληφθεί ως παράρτημα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ε.Ε.

Τα οδικά έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής αφορούν αποκλειστικά σε τμήματα του Διευρωπαϊκού Δικτύου και συγκεκριμένα στους οδικούς άξονες:
1. Αυτοκινητόδρομος Π.Α.Θ.Ε.
2. Εγνατία Οδός
3. Ιόνια Οδός (Δυτικός Οδικός Άξονας)
4. Αυτοκινητόδρομος : Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα / Σπάρτη

Τα λιμενικά έργα που προτάθηκαν για συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, αναφέρονται στη συμπλήρωση των παρεμβάσεων της προηγούμενης περιόδου και συγκεκριμένα στο Λιμάνι Ηγουμενίτσας

Άλλες πληροφορίες θα βρείτε στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Γ' ΚΠΣ.

 Εγνατία Οδός
Ηγουμενίτσα - Σέλλες


Εγνατία Οδός
Ηγουμενίτσα - Σέλλες Σήραγγα Αγίου Νικολάου


Εγνατία Οδός
Αγιος Νικόλαος - Κουμαριά


    Λιμάνι Ηγουμενίτσας  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.