ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   2000 - 2006      
16/12/2019Aρχική   Συχνές Ερωτήσεις   Ορολογία   Διευθύνσεις   Επικοινωνία   Χάρτης   Ελληνικά | English
1 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ
2 Πορεία υλοποίησης
3 Με μία ματιά
4 Διαχ. Αρχή
5 Γ' ΚΠΣ
6 Νέα
7 Ταμείο Συνοχής

 Συμπλήρωμα Προγραμματισμού 

Ανά άξονα

Οι άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος ‘ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ’
με τα Μέτρα που τους απαρτίζουν, είναι οι ακόλουθοι:

1.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 – ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΘΕ

ΜΕΤΡΟ 1.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΕ Κ.Π.Σ. ΙΙ
ΜΕΤΡΟ 1.2 ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΡΟ 1.3 ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΘΕ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)
ΜΕΤΡΟ 1.4 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΘΕ
ΜΕΤΡΟ 1.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.6 ΖΕΥΞΗ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΜΕΤΡΟ 1.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
2.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 – ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΜΕΤΡΟ 2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ & ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΣΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΣΕ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
3.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ (τ. Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας)
ΜΕΤΡΟ 3.2 ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΤΡΟ 3.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ Κ.Π.Σ. ΙΙ (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ)
ΜΕΤΡΟ 3.4 ΚΥΡΙΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΟ 3.5 ΑΞΟΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΤΡΟ 3.6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΡΟ 4.1 ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
5.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 – ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΡΟ 5.1 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
6.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 – ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ 6.1 ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
ΜΕΤΡΟ 6.2 ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ
7.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 – ΛΙΜΑΝΙΑ
ΜΕΤΡΟ 7.1 ΛΙΜΑΝΙΑ
8.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΜΕΤΡΟ 8.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ & ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
9.      ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΜΕΤΡΟ 9.1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ 9.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


  ©2004-2005 ΕΠ-ΟΑΛΑΑ ,   Ανάπτυξη Fastnet S.A.